Przejdź do
Data Quality

Asseco Data Correction Manager umożliwia automatyczne i manualne nanoszenie korekt i uzupełnianie danych finansowych, a także eksportowanie zmian do innych systemów. Możliwość zatwierdzania lub odrzucania korekt zapewnia przejrzystość oraz wgląd w historię całego procesu. Jeśli chcesz zadbać o bezbłędność danych finansowych wybierz Asseco Data Correction Manager!

Dzięki Asseco Data Correction Manager

 • Eliminujesz ryzyko błędu nawet w bardzo złożonych korektach
 • Ograniczasz koszty całego procesu
 • Podnosisz jakości informacji sprawozdawczych
 • Skracasz czas uzyskania spójnych danych
 • Zyskujesz możliwość audytowania i śledzenia procesów
 • Osiągasz integralność danych we wszystkich systemach

Postaw na wyjątkowe cechy rozwiązania

 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Proces wielostopniowej akceptacji korekt
 • Synchronizacja z innymi systemami – hurtownią danych, księgą główną
 • Intuicyjna obsługa bez udziału specjalistów IT

Chcesz uporządkować i skrócić proces obsługi danych finansowych w organizacji?
Wykorzystaj Asseco Data Correction Manager.

 • Dodawanie i modyfikacja słowników mapujących, wykorzystywanych do przekształceń danych
 • Ograniczenie dopuszczalnych wartości w słownikach przy użyciu reguł walidacji
 • Przeglądanie i edycja danych słownikowych
 • Sterowanie działaniem aplikacji poprzez zmianę parametrów
 • Eksport/import danych z tabel do formatów przyjaznych użytkownikom biznesowym, np. xls, pdf, txt
 • Mechanizmy synchronizacji z systemem zewnętrznym

 • Korekty danych finansowych przy udziale pracowników – wg zdefiniowanego procesu, ról i harmonogramu
 • Automatyczne korekty danych finansowych – na podstawie danych z pliku lub generowanych cyklicznie oraz w oparciu o algorytmy i zapisy historyczne
 • Import korekt do systemów powiązanych

 • Generowanie korekt uzgadniających transakcje spółek wewnątrz grupy kapitałowej
 • Generowanie korekt eliminujących transakcje spółek wewnątrz grupy kapitałowej
 • Import korekt transakcji wzajemnych do systemów powiązanych

 • Zarządzanie strukturą grupy kapitałowej
 • Generowanie korekt konsolidacyjnych w ramach grupy kapitałowej
 • Eksport korekt konsolidacyjnych na potrzeby systemów powiązanych

Chcesz uporządkować i skrócić proces obsługi danych finansowych w organizacji?

Wykorzystaj Asseco Data Correction Manager.